Sr. Gerard Martínez

QUADRE MÈDIC

Sr. Gerard Martínez
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

El Sr. Gerard Martínez és graduat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Té el Màster en Psicologia infantil i juvenil per la UOC i Màster General Sanitari per la UNIR.

El Gerard està especialitzat en psicologia infanto-juvenil tractant diferents problemàtiques com problemes de conducta, autoestima, gestió emocional, perfeccionisme, pors, etc…

També tracta pacients adults com ansietat, HHSS, dols de parella, autoestima, depressió, etc…

Des del Gener que treballa al nostre centre mèdic creu groga com a psicòleg especialitzat en psicologia infanto-juvenil i adults.