Sra. Mònica Cuadrado

QUADRE MÈDIC

Sra. Mònica Cuadrado
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

Terapeuta familiar i de parella:

  • Conflictes i malestars en les relacions familiars, que sovint es poden manifestar a través de dificultats conductuals i emocionals en infants i adolescents
  • Tractament en els conflictes i les dificultats en les relacions de parella: dificultats de comunicació i impossibilitat per arribar a acords, crisis per ruptura i separació constructiva, dificultats amb la família extensa, dependència emocional, crisis per gelosia, crisis per infidelitat, parelles reconstituïdes.
  • Intervenció grupal amb pares o parelles, segons la dificultat presentada, que afavoreixi la capacitat reflexiva i la construcció de vincles segurs.
  • Dificultats i inquietuds en la criança dels fills/es.