UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA/ PROVES D’APTITUD