Especialitats Mèdiques

ACUPUNTURA

Especialistes:
Rodríguez, Laura, Dra.

L’acupuntura és molt recomanable en casos de lesions esportives cròniques o agudes que s’acompanyen amb dolor, inflamació muscular, tendinosa i/o articular.
La funció de l’acupuntura consisteix a estimular certs punts, que es troben en els meridians (canals energètics) i que tenen com a objectiu activar, la circulació de l’energia i la sang allà on ha quedat estancada. L’estimulació d’aquests punts afavoreix la producció d’hormones, com les endorfines i encefalines que actuaran en l’organisme donant un efecte calmant, aconseguint reduir el dolor, la inflamació i accelerar el procés de curació de la lesió.

AL·LERGOLOGIA

Especialistes:
Puiggrós, Anna, Dra.

L’al·lèrgia és una resposta exagerada de l’organisme quan entra en contacte amb determinades substàncies provinents de l’exterior, aquestes substàncies es coneixen com a substàncies al·lèrgiques.
Els símptomes provocats es defineixen com “reaccions al·lèrgiques”, quan un al·lergogen penetra en:

Simptomatologia

El llagrimeig, la picor d’ulls i de nas, els esternuts, etc.
Si la reacció es produís als bronquis, la persona patiria tos, xiulets, ofecs, etc.
L’organisme d’un subjecte, el sistema immunitari d’aquest respon produint una gran quantitat d’anticossos, anomenats immunoglobulina E (IgE). Una exposició successiva al mateix al·lergogen produirà l’alliberació de mediadors químics, en particular la histamina, que són els que produeixen els símptomes típics de la reacció al·lèrgica.
La reacció inflamatòria cutània en la qual la picor és el símptoma predominant acompanyat d’enrogiment de la pell, amb lesions que poden ser pàpules, vesícules, butllofes, sequedat, descamació i engruiximent de la pell.

Generalment els al·lèrgens entren al nostre cos per:

 • Les vies respiratòries: els àcars, el pol·len, la pols i el pèl dels animals són els principals responsables de les al·lèrgies respiratòries
 • La ingestió d’aliments: la llet de vaca, l’ou, els fruits secs, el marisc, els peixos i algunes varietats de fruita i verdura són els causants de més al·lèrgies
 • El contacte amb metalls, cosmètics, etc., que fan que la nostra pell es ressenti
 • Les picadures d’insectes
 • Reacció a certs medicaments
 • Altres

L’equip d’immunoal·lèrgia s’encarrega de solucionar els cada dia més nombrosos problemes al·lèrgics que patim tots. Les variacions climàtiques provoquen que els problemes que abans eren estacionals s’estiguin convertint en persistents, a causa de la pol·lució i l’excés d’higiene.

Actuacions diagnòstiques

Proves cutànies:

 • Skin prick test (pneumoal·lèrgens, aliments).
 • Intradermoreaccions.
 • Prick–prick.
 • Test del gel.
 • Estudi d’urticària factícia.
 • Skin prick test i Intradermoreaccions medicaments (d’acord amb els protocols establerts).
 • Test de vibració cutània i pressió, etc.
 • Proves epicutànies de contacte: Patch test.
 • Fotopatch test.

Rinomanometria

Proves de funció respiratòria:

 • Espirometria simple.
 • Espirometria forçada.
 • Proves de broncodilatació.

Proves de provocació bronquial: Metacolina – histamina.

 • Salí hipertònic, etc.
 • Test de provocació bronquial específica.
 • Test d’exposició.
 • Prova d’esforç.

Protocols específics per a l’estudi:

 • D’al·lèrgia al làtex.
 • D’al·lèrgia a fàrmacs.
 • De reaccions al·lèrgiques a paràsits.
 • De reaccions al·lèrgiques a himenòpters (abelles, etc.).

Estudi i diagnòstic d’al·lèrgies ocupacionals

APARELL DIGESTIU

Especialistes:
Castellví, Josep Mª, Dr.
Macías, Jose Francisco, Dr.
Martínez, Miguel, Dr.
Roca, Amadeu, Dr. (digestologia pediàtrica)

La digestió és el procés biològic de convertir químicament una substància en nutrients.
Els aliments en passar per l’aparell digestiu són transformats en nutrients i minerals que necessita el nostre cos.

La digestologia és la branca de la medicina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties de l’aparell digestiu (esòfag, estómac, fetge, pàncrees intestins, recte, etc.).

Som especialistes en Digestologia pediàtrica. Aquesta especialitat tracta les malalties del tub digestiu i el fetge, i la nutrició en els nens.

Els nens no són adults petits. Els seus cossos estan creixent i tenen necessitats mèdiques diferents als adults. Expressen els seus problemes de manera diferent de la dels grans. Moltes vegades no poden respondre a preguntes mèdiques i no sempre col·laboren en les exploracions.

Els Digestòlegs pediàtrics tracten els nens des del naixement fins a l’adolescència.

Patologies més tractades:

 • Apendicitis
 • Cirrosis hepàtica
 • Colitis
 • Dispèpsia
 • Malaltia de Barrett
 • Malaltia Celíaca
 • Malaltia de Chron
 • Estrenyiment
 • Gastritis
 • Hepatitis
 • Intolerància alimentària
 • Intoxicació alimentària (Salmonel·la)
 • Pancreatitis
 • Peritonitis
 • Síndrome d’intestí irritable
 • Altres

Proves diagnòstiques

 • Endoscòpia
 • Gastroscòpia
 • Càpsula endoscòpia
 • Colonoscòpia virtual
 • Fibra endoscòpia
 • Ressonància magnètica
 • Tac abdominal
 • Test de sensibilitat alimentària
 • Altres

CARDIOLOGIA

Especialistes:
Banchs, Lluís, Dr.
Cacace, Federico, Dr.
Ferreiro, Berta, Dra.
Pla, Raquel, Dra.

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia del cor. Les seves aplicacions poden ser:

Cardiologia no invasiva

 • Electrocardiografia
 • Convencional
 • Monitorització continuada de 24 hores (Test de Holter)
 • Proves d’esforç (ergometria)
 • Convencionals
 • Sensibilitzades amb fàrmacs
 • Amb medicina nuclear
 • Monitorització de la Pressió Arterial (MAPA)

Cardiologia invasiva

 • Cateterisme cardíac
 • Angioplàstia transluminal percutània
 • Electrofisiologia cardíaca
 • Implantació de marcapassos
 • Ablació trans-catèter de focus d’arítmia

Proves diagnòstiques: 

 • Anàlisi de sang
 • Ecocardiograma
 • Mesura de la tensió arterial
 • Electrocardiograma (ECG)
 • Estudi electrofisiològic
 • Mesura de la tensió (amb un esfigmomanòmetre)
 • Enzims cardíacs

També som especialistes en cardiologia pediàtrica

La cardiologia pediàtrica és aquella branca de la medicina que es dedica al diagnòstic, estudi i seguiment de les malalties congènites i adquirides del cor en el fetus, nounat, lactant, infant, escolar i adolescent.

CIRURGIA DE MAMA

Especialistes:
Puig, Pere, Dr.
Recaj, Mireia, Dra.

Per a moltes dones, el dolor o la troballa d’un bony al pit representen una situació d’estrès perquè es relaciona immediatament amb el càncer, encara que en la gran majoria de casos això no sigui així.
El diagnòstic precoç i els controls periòdics, ajuden a millorar el coneixement que cada dona té del seu pit i detectar al més aviat possible l’aparició de lesions que podrien passar desapercebudes.
Al Centre Mèdic Creu Groga volem donar a les dones la possibilitat de poder ser visitades i controlades per especialistes en Sinologia que aportaran la seva expertesa en el diagnòstic i possible tractament de les malalties del pit.

Patologies més freqüents:

 • Càncer de mama
 • Tumoracions benignes
 • Malalties hormonals de la mama
 • Prevenció i diagnòstic precoç

CIRURGIA GENERAL

Especialistes:
Puig, Pere, Dr.
Recaj, Mireia, Dra.

La cirurgia general és l’especialitat mèdica de classe quirúrgica que abasta les operacions del tracte gastrointestinal, sistema biliar, melsa, pàncrees, fetge, mames i hèrnies de la paret abdominal. Així mateix inclou la cirurgia de la tiroide.

Patologies més freqüents:

 • Hèrnies de la paret abdominal
 • Hemorroides complicades
 • Colecistolitiasis
 • Apendicitis aguda
 • Varius de membres inferiors
 • Tumors de teixits tous
 • Glàndula mamària
 • Altres

Proves diagnòstiques específiques:

 • Anuscòpies
 • Rectoscòpia
 • Biòpsies anus-rectals
 • Ecografia endoanal
 • Eco-Doppler
 • Altres

CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL

Especialistes:
Alasa, Cristian, Dr.

La Cirurgia Maxil·lofacial és l’especialitat que s’encarrega del diagnòstic i tractament mèdic o quirúrgic de tots aquells problemes relacionats amb les estructures anatòmiques de la cara, el cap i el coll, així com de la patologia de la cavitat oral.
Es tracta d’una especialitat medicoquirúrgica, amb un període de formació hospitalari especialitzat de cinc anys via MIR.

Els professionals especialistes en Cirurgia maxil·lofacial posseeixen una formació que reuneix coneixements quirúrgics en cap i coll, en oncologia i cirurgia reconstructiva facial, estètica facial, alteracions de l’oclusió dental i anomalies dentofacials, problemes de l’articulació temporomandibular, patologia de glàndules salivals, patologia de l’erupció dentària, reconstrucció òssia dels maxil·lars i rehabilitació amb implants dentals.
Posseeixen una formació especialitzada en l’àmbit mèdic i quirúrgic al costat de coneixements en odonto-estomatologia, relacionant l’àmbit de l’odontologia amb l’àmbit mèdic i de la cirurgia facial.

Els nostres metges especialistes en cirurgia oral i maxil·lofacial li ofereixen una àmplia experiència en el diagnòstic i tractament de tots aquells problemes relacionats amb la cavitat oral, la cara i l’estructura facial.


Existeix en l’especialitat un enfocament multidisciplinari, realitzant habitual col·laboració amb especialistes de l’àrea mèdica, amb l’odontologia, l’ortodòncia i la fisioteràpia, per a l’èxit dels diferents plans de tractament.

Realitzem tractaments amb sedació conscient aplicada pel nostre propi equip professional d’anestesiòlegs. La sedació conscient està indicada per a tots aquells pacients (nens i adults) que tenen necessitats especials, por, fòbia, hipersensibilitat al dolor, ansietat, etc…

Cartera de patologies tractades per l’equip de Cirurgia Maxil·lofacial:

 • Implants dentals
 • Extraccions quirúrgiques “queixals del seny”.
 • Oncologia del territori de cap i coll.
 • Microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva Maxil·lofacial.
 • Cirurgia Ortognàtica i de les Anomalies dentofacials. Correcció quirúrgica de les alteracions en l’oclusió dental.
 • Cirurgia Estètica de la cara i del coll. Empelts de teixit adipós autòleg per a correcció de defectes facials.
 • Tractament Quirúrgic de l’apnea del son. SAOS.
 • Traumatologia Facial. Tractament  en fase aguda i de les seqüeles de traumatismes facials.
 • Patologia de l’Articulació temporo-mandibular (ATM).
 • Patologia de glàndules salivals (patologia benigne i maligne).
 • Patologia Maxil·lofacial i craniofacial infantil.
 • Fissura llavi-palatina. Cirurgia de les seqüeles de la fissura llavi-palatina (rinoplàstia secundària, empelt ossi alveolar, correcció de cicatrius, correcció de la maloclusió dental mitjançant cirurgia ortognàtica).
 • Cirurgia Oral i Dento-alveolar. Medicina Oral.
 • Cirurgia reconstructiva òssia per a la rehabilitació amb implants dentals.

CIRURGIA PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA

Especialistes:
García-Paricio, Daniel, Dr

El Centre Mèdic Creu Groga és el centre referent de cirurgia plàstica del Maresme.

La cirurgia plàstica, estètica i reparadora és l’especialitat de la medicina que mitjançant la cirurgia busca reconstruir les deformitats i corregir les deficiències funcionals mitjançant la transformació del cos humà. També permet brindar el millorament estètic al remodelar cossos per a fer-los més bells.

La cirurgia plàstica s’ha dividit des d’un punt de vista pràctic en dos camps d’acció:

 • Cirurgia plàstica o reconstructiva, que inclou la microcirurgia, està enfocada a dissimular i reconstruir els efectes destructius d’un accident, un tumor o trauma. La cirurgia reconstructiva fa ús de tècniques de trasllat de teixits mitjançant penjalls i empelts (trasplantaments autòlegs de parts del cos sanes a les afectades).
 • Cirurgia estètica, que es realitza amb la finalitat de canviar aquelles parts del cos que no són satisfactòries per al pacient. En molts casos, no obstant això, hi ha raons mèdiques (per exemple, mamoplàstia de reducció quan hi ha problemes ortopèdics en la columna vertebral, o la blefaroplàstia en casos greus de blefarochalasis que fins i tot impedeixen la vista).

La diferència entre la cirurgia estètica i la cirurgia reconstructiva o reparadora és a vegades imperceptible, perquè com ja s’ha esmentat molts procediments de la cirurgia estètica vénen a resoldre una patologia que afecta la funció. I, a més, tots els procediments de cirurgia estètica estan fonamentats en uns altres amb fins reconstructors que es van desenvolupar durant les guerres, de fet podríem dir que la cirurgia estètica és un altre cas de tècniques desenvolupades durant les guerres aplicades al món civil.
En els desitjos dels pacients per sotmetre’s a un procediment estètic és freqüent que s’ensopeguin amb xarlatans o mèdics que, si bé han fet altres especialitats, emmalalteixen de l’enfocament indispensable per a practicar la cirurgia plàstica, per la qual cosa provocaran en els pacients més aviat danys i desil·lusió cap a la pràctica de la cirurgia estètica. De fet els procediments que ells realitzen moltes vegades disten de ser correctes, i si a això agreguem les ja inherents complicacions possibles en aquestes cirurgies els resultats poden ser realment desastrosos. Per això és indispensable que els pacients busquin cirurgians plàstics ben qualificats, per poder tractar correctament els pacients i esbrinar si les expectatives són realistes.

Tractaments que realitzem:

 • Farciment facial amb àcid hialurònic i hidroxiapatita càlcica: Pel tractament d’arrugues, cicatrius, deformitats del contorn facial, augment i perfilat dels llavis.
 • Tractaments amb toxina botulínica: Per suavitzar les arrugues d’expressió de la cara. Terç superior de la cara i caiguda moderada de les celles.
 • Mesoteràpia facial amb vitamines: Regió facial i escot. Revitalització, tensat, hidratació i rejoveniment.
 • Coleman: Correcció d’arrugues amb greix propi.

Per a més informació fer Click AQUÍ

CIRURGIA VASCULAR I ANGIOLOGIA

Especialistes:
Cotillas, Jordi, Dr.
Jiménez, Mª Àngels, Dra.

 
L’angiologia és l’especialitat mèdica que s’encarrega de l’estudi dels vasos del sistema circulatori i del sistema limfàtic; incloent l’anatomia dels vasos sanguinis (com artèries, venes, capil·lars) i la dels limfàtics, a més de les seves malalties.
Cirurgia vascular es la branca mèdico-quirúgica que s’ocupa del diagnòstic i tractament de les malalties dels vasos sanguinis (artèries i venes).
Els factors de risc cardiovascular mes comuns, a més de l’edat i l’herència, son el colesterol, la diabetis, l’estrès, l’obesitat i sobrepès, el sedentarisme, tabac…Els problemes mes freqüents son:
 • Aneurismes
 • Circulació Sanguínia
 • Arrítmies
 • Flebitis
 • Artèries corononàries
 • Limfedema de carnes
 • Arteriosclerosis
 • Ictus
 • Trombosis
 • Varius

DERMATOLOGIA

Especialistes:
Corrales, Ester, Dra. (dermatologia pediàtrica)
Garcia, Enric, Dr. (dermatologia atenció primària)
Janés, Carles, Dr.
Rex, Jordi, Dr.

La dermatologia és la branca de la medicina que s’encarrega de l’estudi de la pell, la seva estructura, les seves funcions i les seves malalties. Cal llicenciar-se en medicina i després especialitzar-se en dermatologia.

Existeixen determinades especialitzacions dins la dermatologia:

 • Cirurgia dermatològica. S’encarreguen del càncer de la pell, cirurgies amb làser, teràpies fotodinàmiques i determinats procediments cosmètics, com els que impliquen la toxina botulínica (Botox).
 • Dermopatologia. Interpreten el teixit dèrmic en el microscopi.
 • Dermatologia pediàtrica. S’especialitzen en el diagnòstic i el tractament de les malalties de la pell en els nens.
 • Immunodermatòlegs. S’encarreguen del diagnòstic i gerència de les malalties de la pell produïdes pel sistema immunitari.

Malalties més habituals:

 • Acne
 • Angioma
 • Berrugues
 • Calvície
 • Càncer de pell
 • Carcinoma
 • Cel·lulitis
 • Caspa
 • Dermatitis
 • Èczema
 • Hiperhidrosi (sudoració)
 • Peu d’atleta
 • Sarcoma
 • Varius
 • Berrugues

Els tractaments més freqüents utilitzats en dermatologia són:

 • Tractaments tòpics
 • Fototeràpia.
 • Teràpies quirúrgiques

També som especialistes en dermatologia pediàtrica:

La dermatologia pediàtrica és la branca de la medicina que es dedica a la prevenció, diagnòstic, estudi  i tractament de dels diferents malalties de la pell dels nens, des del seu naixament fins a l’adolescència. S’ha de tenir en compte que la pell dels nens és diferent que la d’un adult, i per aquest motiu requereix una atenció i un tractament especialitzat.

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Al Centre Mèdic Creu Groga també tenim un servei de dietètica i nutrició al servei dels nostres clients.
Dietista-nutricionista és una persona qualificada i legalment reconeguda per poder aconsellar una bona alimentació, tant per a grups de persones o d’individus en bon estat de salut, com dels que necessiten un règim terapèutic.
La professió de dietista-nutricionista porta implícita en el seu exercici l’educació alimentària i nutricional en qualsevol dels camps on és possible exercir-la.
Un Nutricionista és el que estudia detalladament la composició corporal del pacient, així com les calories que cada individu ingereix i a partir d’aquest estudi es realitza una dieta personalitzada, adaptada als hàbits alimentaris i horaris personals.

Indicacions:

 • Aprimament
 • Obesitat Infantil
 • Diabetis
 • Embaràs
 • Nutrició Esportiva
 • Colesterol elevat
 • Menopausa
 • Sobrepès
 • Obesitat

Per aconseguir una aproximació al pacient i així poder adaptar la dieta a les seves necessitats, cal realitzar un estudi individualitzat compost per múltiples factors, per així poder determinar quins són els requeriments nutricionals més adequats.

ENDOCRINOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

Especialistes:
Ligorria, Cristina, Dra.

L’endocrinologia és la branca de la medicina que s’encarrega de diagnosticar i tractar les malalties relaciones amb les glàndules i el sistema hormonal conegut com a sistema endocrí.

Les seves aplicacions poden ser:

 • Diabetis
 • Tiroides
 • Glàndula pituïtària
 • Hipertensió
 • Osteoporosis
 • Menopausa
 • Infertilitat i reproducció
 • Baixa estatura
 • Desequilibris hormonals

També som especialistes en:

 • Endocrinologia pediàtrica: subespecialitat de la pediatria que estudia tot el relacionat amb les glàndules del cos i les hormones. Els principals temes són els trastorns de creixement: talla alta i talla baixa; trastorns de pubertat: pubertat precoç i pubertat tardana i les seves variants; diabetis mellitus tipus 1 i 2; trastorns de la tiroide: goll, singlot o hipertiroïdisme; nòduls, càncer, trastorns de la glàndula hipòfisi, trastorns de la menstruació, avaluació de malalties genètiques amb compromís endocrí; obesitat i dislipidèmia: avaluació de síndrome metabòlica i problemes endocrins post tractament de càncer, entre d’altres.

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Especialistes:
Cannizzo, Claudia, Dra.
Cera, Raquel, Dra.
Díaz, Daniela, Dra.
López, Julián Alberto, Dr.
Piqueras, Georgina, Sra. (llevadora)
Ubieto, Jose Juan, Dr.
Zarzoso, Cristina, Dra.

La Ginecologia és l’especialitat de la medicina que estudia l’aparell genital femení, compreses les glàndules mamàries, i totes les seves anomalies i l’Obstetrícia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de la gestació (l’embaràs), del part i el puerperi (període que immediatament segueix al part).
Cal iniciar les revisions ginecològiques quan la dona comença o té intenció de començar unes relacions sexuals i sempre que presenti algun problema relacionat amb el seu aparell genital o les seves mames.
Es recomana una revisió ginecològica a l’any, ja que són molt importants per a la dona, i ajuden al diagnòstic precoç de malalties com el càncer de mama i càncer de coll d’úter, que diagnosticats a temps poden curar-se.

Però també per donar cobertura anticonceptiva a les dones que ho desitgin, ajudar a resoldre els problemes d’esterilitat, prevenir i tractar les malalties de transmissió sexual, descobrir les disfuncions sexuals i atendre les dones menopàusiques.
Aquesta revisió de ginecologia, a més d’assegurar la salut de la pacient, serveix per a la prevenció d’altres problemes com els quists d’ovari, els miomes, les neoplàsies cervicals, els tumors, etc.

Les consultes més tractades són:

 • Amenorrea
 • Disfuncions sexuals
 • Dismenorrea o dolors menstruals
 • Embarassos
 • Endometriosis
 • Malalties de transmissió sexual
 • Esterilitat
 • Mastitis
 • Mètodes anticonceptius
 • Endometritis o infeccions per causes ginecològiques
 • Metrorràgia
 • Salpingitis
 • Sequedat vaginal
 • Vaginitis
 • Altres

Les proves diagnòstiques més habituals són:

 • Amniocentesi
 • Biòpsies
 • Citologies (papanicolau)
 • Ecografies transvaginals
 • Ecografies ginecològiques
 • Ecografies 3-4D
 • Ecografies mamàries
 • Ecografies obstètriques
 • Estudis hormonals

HEMATOLOGIA CLÍNICA

Especialistes:
Corbalán, Gabriela, Dra. (hematologia pediàtrica)

L’Hematologia és una especialitat mèdica que es complementa majoritàriament amb mètodes de laboratori, cada cop més sofisticats: hematimetria, citologia convencional, immunofenotip, citogenètica, biologia molecular, proves de coagulació…
Aquesta especialitat estudia i tracta les alteracions de les cèl·lules que circulen per la sang ja formades al moll de l’os: glòbuls rojos, blancs i plaquetes (tant per si han augmentat com si han disminuït).
També s’encarrega de les patologies dels òrgans limfoides (ganglis i melsa), totes elles, anomenades comunament com a “malalties de la sang”.
I també estudia els trastorns dels factors que intervenen en la coagulació (també, tant per excés com per defecte) així com valorar la dosificació de fàrmacs amb activitat anticoagulant (Sintrom@…)

En aquest sentit, es podrien diferenciar 4 grans grups d’alteracions hematològiques:

 1. Hemopaties benignes
 2. Hemopaties malignes
 3. Trastorns de la coagulació i dosificació de dicumarínics (Sintrom@, Aldocumar@…)
 4. Conceptes sobre la Transfusió Sanguínia (dels diferents hemoderivats: hematies, plaquetes i plasma)

Patologies més tractades:

 • Glòbuls Vermells: Anèmies (talassèmies, drepanocitosis…) i poliglobúlies (Síndromes Mieloproliferatives Cròniques…)
 • Glòbuls Blancs: Leucopènies i leucocitosis (neutrofílies, limfocitosis, leucèmies cròniques…)
 • Plaquetes: Plaquetopènies i trombocitosis
 • Gammaglobulines: Gammapaties monoclonals (IgG, IgM, IgA…)
 • Ganglis: Adenopaties (Síndromes Limfoproliferatives…)
 • Coagulació: Tendència a hemorràgia o a trombosi, control de Sintrom@ o Aldocumar@…
 • Malalties de dipòsit per sobrecàrrega fèrrica (hemocromatosi)

HOMEOPATIA

Especialistes:
Rodríguez, Laura, Sra.

L’homeopatia és un mètode terapèutic que es basa a administrar petites dosis de substàncies de medicaments actius per les mateixes defenses del nostre organisme i arribar suaument a la millora o cura de les malalties.
A l’estat espanyol, igual que en la resta dels països de la Comunitat Econòmica Europea, els productes homeopàtics són medicaments regulats pel Ministeri de Sanitat (Reial Decret 2.208/94 del 16 de novembre de 1994, publicat al BOE el 28 de novembre de 1994).
Els medicaments homeopàtics són prescrits per a metges i dispensats per farmacèutics.
No hi ha efectes secundaris, ni toxicitat pels medicaments. Hi ha situacions on això és especialment important: embaràs, nens, gent gran, malalts del fetge, ronyó, estómac, etc.
Potencia els mecanismes d’autodefensa. És útil a la prevenció de malalties recurrents: bronquitis, otitis, refredats, cistitis, etc.
Permet tractar malalties cròniques: migranyes, asma, rinitis al·lèrgica, trastorns digestius, reumatismes, hemorroides, depressions, ànsia, insomni, èczema, berrugues, set premenstrual, cansament, estrès, etc.
És un bon suport en el tractament psicoterapèutic, permetent estabilitzar als pacients durant un tractament sense els inconvenients de la dependència als antidepressius o ansiolítics.
És una bona ajuda durant els canvis de l’adolescència i la menopausa.

Trobem algunes patologies en què l’homeopatia pot actuar amb més eficàcia:

PEDIATRIA
És un camp molt propi dins l’homeopatia, sobretot en el tractament de les patologies ORL de repetició, trastorns disfuncionals de l’aparell digestiu, atòpies, trastorns del son i del comportament.

AL·LERGOLOGIA
És el tractament de patologies al·lèrgiques en general, en esfera cutània, ORL i digestiva. Especialment rinitis estacional, o per al·lèrgens coneguts. Urticària aguda o crònica.

DERMATOLOGIA
És un bon camp d’aplicació, en general en dermatitis amb component psicosomàtica, èczema, liquen, però també neoformacions (berrugues) i suport de psoriasi (millora de manera interessant), mol·luscs, etc.

DIGESTIU
Són trastorns funcionals en general, colon irritable, gastritis, restrenyiment crònic, diarrees cròniques funcionals, disquinèsia biliar.

LOCOMOTOR
Serveix com a coadjuvant en el tractament del dolor articular, lesions inflamatòries de parts toves, tendinitis, que cooperen en estats traumàtics o post-traumàtics.

ORL i RESPIRATORI
Otitis, amigdalitis de repetició, sinusitis, afonies, disfonies, tos, asma, etc.

CARDIOVASCULAR
Trastorns funcionals, arítmies, taquicàrdies funcionals, retorn venós, hemorroides. Cooperant en HTA.

GINECOLOGIA
Trastorns funcionals, disfunció menstrual, quists, miomes, menopausa.

MEDICINA GENERAL
Estats aguts febrils, dislipidèmies, obesitat.

ENDOCRINA
Disfunció tiroide, coadjuvant diabetis.

PSIQUIATRIA i PSICOLOGIA
Estats depressius, trastorn d’ansietat, trastorns del son.

LOGOPÈDIA

Especialista:

Álvarez, Sandra, Sra.

Les funcions del logopeda són d’entre altres, l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de la veu, la parla i el llenguatge tant en infants i adolescents com en adults:

 • Alteracions en la parla (dislàlies, disfèmies, …)
 • Alteracions en la lecto-escriptura (dislèxia, disortografia, retards, …)
 • Trastorns Degeneratius i Adquirits per lesions neurològiques
 • Dificultats del llenguatge i de la comunicació (Retards, disfàsies, PC, …)
 • Trastorns i patologies de la Veu
 • Reeducació de la respiració i la reeducació  postural
 • Teràpies Miofuncionals (deglucions atípiques, disfàgies, …)
 • Disglòssies