CANAL ÈTIC

El Grup Creu Groga es basa en el foment d’un entorn segur, responsable, ètic, transparent, d’igualtat i de confiança per a tots els nostres empleats, usuaris i proveïdors. A més, un dels nostres fonaments és tenir cura del medi ambient i l’entorn social.

Tanmateix, el grup es basa en un Codi Ètic que defineix el full de ruta i el marc normatiu que contempla, a més, els valors, la missió i la visió del Grup Creu Groga.