UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ / REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL (RPG)