UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ / FISIOTERÀPIA