UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ / HIDROTERÀPIA AQUÀTICA O HIDROCINESITERÀPIA