UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ / INDIBA ACTIV