DR. ENRIC GARCIA

QUADRE MÈDIC

DR. ENRIC GARCIA
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

El Dr. Enric Garcia és LLicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. És metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Obtenció del Diploma d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada (DAC-FMC). Formació continuada en Dermatologia. Obtenció del “Certificado de Medicina de Urgencias y Emergencias (C.M.E.)” d’acreditació en la competència professional en Medicina d’Urgències i Emergències concedit per la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (S.E.M.E.S.)

Treballa com a metge adjunt del servei d’Urgències a l’Hospital de Calella.

Des del 2011 que està treballant al Centre Mèdic Creu Groga com a Dermatòleg a nivell d’Atenció Primària.

Ha participat com a docent a diferents cursos en l’àmbit d’Urgència i Emergències.Autor de diversos protocols d’urgències en l’àrea dermatològica a l’Hospital Sant Jaume de Calella.

Afiliat a la Societat Catalana de Medicina d’Urgència, secció de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i també a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitària (semFYC).

Membre de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (S.E.M.E.S) i Membre de la filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

HORARI DE VISITA

Dimecres a la tarda i dijous al matí