Sra. Elisabeth Dulcet

QUADRE MÈDIC

Sra. Elisabeth Dulcet
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

La Sra. Elisabeth Dulcet és titulada en Patologia del llenguatge i l’audició -Logopèdia per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona-UAB). Especialització en Audiologia a l’hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Sóc logopeda especialista i certificada dels mètodes Hanen (Canadà) i Lidcombe (Austràlia).

Ha treballat des de 1983, entre d’altres, a la Cooperativa de pares de nens amb sordesa “Alarona” de Mataró, creant el projecte pilot dels actuals CREDA de tot Catalunya. Ha dissenyat i muntat diversos serveis de logopèdia per a ajuntaments (Viladecans, El Masnou, Mataró), centres sociosanitaris (Llar Cabanelles) i Hospitals (Hospital General de Catalunya, EPL de l’hospital de Sant Pau, Hospital de Sabadell).

El 1998 crea i assumeix la direcció tècnica del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) fins a l’any 2016. Està especialitzada en l’atenció precoç de les alteracions de la comunicació.

Ha treballat vint anys en un CDIAP. En el camp de la docència, he estat professora associada de la UAB i la URLL, on actualment encara és tutora de pràctiques del Grau de Logopèdia. També és Membre de la ASHA (American Speech and Hearing Association) i la IAPL (International Association of Logopedics and Phoniatrics) i assessora del CCFCPS (Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries) del Departament de Salut de la Generalitat de catalunya.

Ha publicat diversos articles i és coautora del Protocol de Detecció de la Dislèxia (PRODISCAT) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Actualment és Membre de l’Equip d’Investigació del Termòmetre Lingüístic, dins el Marc del projecte de l’Escola Plurilingüe, de la Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans). Ha fundat la Societat Catalana de Logopèdia (SOCLOGO) dins el marc de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Actualment, ha creat i dirigeix l’Institut de Neurociències Aplicades al Llenguatge i als Aprenentatges (INCALA) a Barcelona i la Unitat de Logopèdia de la Fundació Barbosa-Petit, a Mataró.

HORARI DE VISITA

Dijous: matí i tarda