DR. JOAQUIM MONFORT

QUADRE MÈDIC

DR. JOAQUIM MONFORT
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

El Dr. Joaquin Monfort Badenes és Llicenciat en Medicina i Cirurgia des de l’any 1984 per la Universitat Rovira i Virgili. Exerceix com a metge a la Creu Groga des del 1984 i des de 1986 compagina la tasca assistencial amb l’activitat docent. Al 1994 va obtenir la certificació per exercir com a metge als Sistemes públics de Salut d’Europa.

Altres formacions i activitats :

-Màster en Atenció Primària per la UAB.

-Màster en Urgències en l’Atenció Primària per la Universitat Cardenal Cisneros.

-Múltiples cursos de formació postgrau.

-Assistència a  congressos, conferències i ponències per a l’actualització de coneixements.

-Divulgació científica com a ponent de xerrades divulgatives i formatives.

-Membre de la CAMFiC ( Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària).

-Membre de La Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

-Membre del Patronat de la Fundació Miquel Valls ( Fundació Catalana de l’ELA ).

-Membre del Patronat de la Fundació Creu Groga.