Sr. Raúl González

QUADRE MÈDIC

Sr. Raúl González
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

Raúl González és diplomat en Òptica i Optometria per la facultat de Terrassa el 2005 (UPC). L’any 2016 va obtenir la titulació de Màster en Optometria i Ciències de la Visió (MSc) per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la presentació del seu TFM sobre Refracció no cicloplègica; Diferències entre autorefractòmetre, retinoscòpia i prova subjectiva.

El 2005 exerceix com a optometrista a l’Institut català de retina (2005 – 2020) on adquireix experiència en optometria clínica. Especialitzar-se en proves electrofisiològiques i proves diagnòstiques d’imatge.

L’octubre del 2020 per circumstàncies personals es va traslladar a viure a Girona, aquí exerceix a l’Hospital Trueta de Girona. Per això ha dut a terme tasques d’optometrista tant en sanitat pública com privada.

Ha publicat pòsters a diferents congressos d’Optometria i ha estat ajudant la fundació Martí Bonet en una campanya a Huamachuco (Perú, 2013) per ajudar nens que necessitaven ajudes visuals.

Des d’octubre de 2021 treballa com a optometrista al Centre Mèdic Creu Groga.

És membre del Col·legi d’Òptics Optometristes de Catalunya.