SRA. CRISTINA JUNCÀ

QUADRE MÈDIC

SRA. CRISTINA JUNCÀ
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

Graduada en Òptica i Optometria per la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (UPC), especialitzada en pràctica clínica a l’Institut Català de la Retina al 2014 i en baixa visió per “Grup Recoletos” al 2016.

En la seva trajectòria ha realitzat tasques optomètriques en diversos centres hospitalaris tant públics com privats: L’Hospital Sagrat Cor (Barcelona), l’Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès) i el Servei integrat d’Oftalmologia del Vallès Oriental (Hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni).

Optometrista certificada per a la realització d’estudis clínics multicèntrics. Certificacions corresponents amb Spectralis SD-OCT Heidelberg, ETDRS, Topcorn TRC 50 EX, Cannon digital camera CR2, agudeses visuals amb ETDRS i tractament de dades mitjançant portals electrònics com Corc, iMedidata, Marvin o Duke.

Ha participat en estudis com OPH 1003, OPH 1004, CEDAR, Centera, Columbus, AQUA&VIOLET RAVE, AVX012, PG324 – (Mercury) i RTH.

Coordinadora de diversos assajos clínics en el grup de recerca “Vallès ophtalmology research”.

Des del setembre del 2018 treballa a l’Institut Oftalmològic del Centre Mèdic Creu Groga com a optometrista.