Sra. Mònica Lleonart

QUADRE MÈDIC

Sra. Mònica Lleonart
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

Graduada en Òptica i Optometria per la facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT, UPC) en 2019. Amb la presentació del seu TFG sobre la variació de les vergències en funció de la posició de mirada, va obtenir una qualificació d’excel·lent.
Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió per la Universitat Politècnica de Catalunya (FOOT) el 2020. Amb la presentació del seu TFM sobre un estudi comparatiu entre retinoscòpia estàtica i retinoscòpia dinàmica monocular, va obtenir una qualificació d’excel·lent.
Durant els estudis ha realitzat pràctiques optomètriques al centre oftalmològic “Institut d’Oftalmologia (IOC)” de la Clínica Girona i al centre oftalmològic Creu Groga de Calella.
També ha estat en el sector de l’Òptica, en contacte amb adaptacions de lents de contacte i teràpia visual i ha assistit a diferents congressos i activitats de optometria relacionats amb la teràpia visual, contactologia i optometria clínica.