QUADRE MÈDIC

DR. JORDI LODO
0.000
INFORMACIÓ DETALLADA

Llicenciat en Medicina a la U.A.B. a l’any 1975

Metge de Medicina General i Pediatria amb places en propietat a la Seguretat Social des del 1975 fins al 1979 on optà per plaça de Metge Resident en l’Especialitat de Radiodiagnòstic guanyada a la convocatòria M.I.R. de 1979, a la Residència Sanitària Verge de Lluch de Palma de Mallorca, des de gener de 1980 fins al març de 1984.

Metge Adjunt en l’especialitat de Radiodiagnòstic, amb funcions de Cap de Servei, a l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Barcelona), des del 20 de març de 1984 fins al 10 de gener de 1985.

Metge Cap de Servei de Radiodiagnòstic, amb plaça guanyada per Convocatòria Pública, a l’Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès des de l’11 de gener de 1985 fins al 30 de juny de 1986.

Metge Cap de Servei de Radiodiagnòstic, amb plaça guanyada per Convocatòria Pública, a l’Hospital Sant Jaume de Calella, des d’1 de juliol de 1986 fins a la Unificació dels Serveis de Radiodiagnòstic dels Hospitals Sant Jaume de Calella i Comarcal de la Selva de Blanes (Girona), i posterior formació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, quan és anomenat Cap de Gestió i Organització d’aquests, des de gener de 1997, plaça que encara desenvolupa fins a la seva jubilació a l’1 de maig del 2014.

Metge Cap de Servei de Radiodiagnòstic, de l’Hospital de Sant Celoni (Barcelona), amb caràcter provisional, des d’abril de 1992, fins a desembre de 2005, data en què la deixa voluntàriament, seguint però amb col·laboració professional amb l’esmentat centre fins al juny del 2006.

Metge Responsable del Gabinet de Radiodiagnòstic de G.E.M.A. de Mataró, des de la seva creació a l’abril de 1997 fins al setembre del 2017, data en què hi ha canvi de titularitat i ubicació del Centre, seguint però prestant els meus serveis com a Metge Col·laborador com a Radiòleg.

Metge Col·laborador com a Radiòleg en el Centre Mèdic Creu Groga de Calella des de maig del 2006 fins a la data.

Des de l’inici de la seva activitat com a Radiòleg ha format part de la Sociedad Española de Radiologia Mèdica i la seva filial Catalana l’ACRAM, així mateix membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques en la Filial de Radiologia.

Va estar junt amb altres companys membre fundadors de l’Agrupació de Radiòlegs de Catalunya pel consens professional a l’any 1985.

Durant tota la seva vida professional ha realitzat vàries publicacions de l’especialitat, ha assistit a nombrosos Cursos de Formació Continuada i Congressos i ha organitzat en els seus centres Hospitalaris de Calella i Blanes Jornades formatives per Metges Radiòlegs i cursos per a Tècnics de Radiologia.