UNITATS ASSISTENCIALS / SERVEI DE MEDICINA I CIRURGIA PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA/ CIRURGIA ÍNTIMA